Lixtals beregner


LIX formel

LIX = (antal ord/antal punktummer) + (lange ord * 100/antal ord)
(lange ord er 7 bogstaver eller mere)

Usikkerheder når man beregner LIX-tal

Der er flere kilder, der bidrager til en mindre sikker beregning:

Lixtallet vil være mest nøjagtigt, når man beregner på lange tekster med meget brødtekst. Er teksten derimod kort, indeholder mange forkortelser eller tal stiger usikkerheden.

Info om denne LIX beregner

LIX-beregneren omdanner alle afsluttende tegn til punktummer inden LIX-tallet beregnes. Det betyder at spørgsmålstegn, udråbstegn, semikolon og kolon beregnes som punktum.

LIX-beregneren fjerner alle tegn fra teksten inden ordenes længde beregnes. F.eks. bliver kommaer og parenteser, der optræder lige efter et ord, ikke bliver regnet med i ordets længde. Det giver et mere præcist resultat.

LIX-beregneren fjerner alle almindelige smileys inden lix-tallet udregnes.
F.eks. fjernes :-) ;D :o ;-P og alle varianter heraf. Det gør LIX beregneren velegnet til at udregne lixtal til tekster til nettet, da LIX-tallet ikke bliver påvirket af indsatte smileys.

Artikel om Lix, lixtal og læsbarhed på min blog. Vejledning i at skrive brugervenlig tekst.

Fundet på It-og Telestyrelse hjemmeside

"På et netsted bør man målrette sit sprog mod en meget bred målgruppe, og man skal tænke over, at det man s elv tror, man udtrykker meget klart, ikke nødvendigvis opfattes sådan. Man skal altid tænke over, at mange mennesker har problemer med at læse og opfatte.

Man kan diskutere, hvorvidt meget faglige tekster kan gøres letlæselige, men generelle ikke-faglige tekster skal altid skrives i korte klare sætninger med et lavt lixtal."

Dette pudsige lille eksempel fra IT og Telestyrelsen har følgende lix data:

Det viser meget godt, hvor udfordrende det kan være at holde lixtallet nede. ;-)

Andre værktøjer jeg pt leger med

Name Generator Projekt

Et projekt der går ud på at lave nogle sjove nye navne med programmering og lidt ordleg. Alt fra projekt navne til band navne. Check f.eks. Business name generator.