Niels Gamborgs online notesbog

Multimediedesigner

september 7th, 2008. Kategori: Multimediedesigner

Der har været megen debat om multimediedesignere og multimediedesigner uddannelsen. Ofte har tonen været negativ – endda også fra multimediedesignerne selv. Meget har være præget af uvidenhed om uddannelsen, og  andet har været præget af manglende forståelse for formålet med uddannelsen.

Jeg vil som nyuddannet multimediedesigner blande mig aktivt i debatten, og give mit bud på hvad multimediedesigner uddannelsen er,  hvilken berettigelse multimediedesigner uddannelsen har blandt de danske IT uddannelser og hvilke kompetencer den gode multimediedesigner har. 

Skrøner om multimediedesignere

Holdningerne har været meget forskellige og gået fra, at multimediedesignere ikke lærer noget jobrelevant og at uddannelsen er for kort, til at  Multimediedesigner uddannelsen udelukkende er en projektleder uddannelse, hvor der ikke er plads til fordybelse.

Det er desværre også langt fra alle, der gennemfører en multimediedesigner uddannelse, som kommer ud med direkte brugbare kompetencer. Men sådan er det desværre på de fleste uddannelser, især de kortere. Man er fra samfundets side interesseret i, at så mange som muligt får en uddannelse, og derfor er kravene til en gennemført uddannelse måske lavere, end man kunne ønske sig. Samtidig er mange uddannelsesinstitutioner økonomisk afhængige af at have mange studerende, og tøver derfor med at få de studerende ledt over på andre mere passende uddannelser.

En anden af de sejlivede myter er, at multimediedesigner uddannelsen er alt for kort til at man kan bruge den til noget. Det passer simpelthen ikke. På de 2 år uddannelsen varer er der placeret ca. 16 undervisningstimer pr. uge. Dvs. der er 21 ugentlige arbejdsstimer tilbage til at lære at programmere og designe i efter endt undervisning. Undervisning er der, man kan komme igang og hente inspiration. At programmere og designe kan man kun lære ved at gøre det. Ikke ved at sidde på sin flade og lytte til en lærer. Når det er sagt er det selvfølgelig klart, at man med en længere uddannelse også kunne nå længere.

Jeg har hørt flere multimediedesignere udtale, at det er de multimediedesigner studerende, der tilfældigvis interesserer sig for programmering og design, der kommer ud og får arbejde bagefter. Ja selvfølgelig, hvis man ikke interesserer dig nok for stoffet til at yde den nødvendige indsats, lærer man ikke nok. Sådan er det da på alle uddannelser. Forskellen er, at på en universitets uddannelse ryger mange ud, hvis de ikke lægger den fornødne energi i studiet.

Men burde man så ikke stramme op på multimediedesinger uddannelsen, så vi fik sorteret de svage led fra? Måske, men det er et uddannelsespolitisk spørgsmål. Min umiddelbare holdning er, at uddannelse er godt. Ligegyldigt om det er umiddelbart brugbart for erhvervslivet eller ej. I sidste ende tor jeg på, at det er godt for et moderne informationssamfund, som det danske, at uddannelsesniveauet er både så bredt og højt som muligt.

Fakta om multimediedesigner uddannelsen

Mine erfaringer stammer fra Multimediedesigner uddannelsen på Århus Købmandsskole. Kvaliteten af undervisningen var generelt høj.  Dette afhænger ud over skolens målsætninger og politikker, selvfølgelig også af de enkelte lærers kompetencer og engagement. Og ikke mindst af de studerendes interesse og entusiasme. Vi var mange aktive og videbegærlige studerende. Dette er en væsentlig faktor i at fremme et godt studiemiljø, lærernes entusiasme og dermed hele læringsprocessen.

Multimediedesigner uddannelsen er bygget omkring 4 faggrupper

 • Programmering
 • Design
 • Kommunikation
 • Virksomhedslære

Overordnet set bruges ca. halvdelen af tiden på tværfaglige projekter, der er kendetegnet ved at være meget praksisnære. Ofte laver du projekter til eksterne kunder, og sidder altså ikke bare og fedter med noget du selv synes er interessant.

Sidste semester indeholder praktik og specialisering, hvilket giver en unik mulighed for at komme ud i en virksomhed, og vise hvad man kan.

Design

Som multimediedesginere lærer vi at bruge mange designteorier om f.eks. gestaltlove, kontraster, typografi, layout, komposition etc i praksis. Fokus er på skærmdesign. Endvidere undervises der i stilperioder, brugervenlighed og målgrupper.

Generelt opnår multimediedesignere et højt niveau på det grafiske design til skærmbrug. Det er klart, at studerende fra specielle målrettede grafiske uddannelser, med mere undervisningstid kan nå et højere niveau, men det er begrænset, hvor mange studerende der f.eks. kommer ud fra Den Grafiske Højskole. Endvidere er der ofte  i webdesign en masse tekniske hensyn at tage, som selv dygtige grafikere kan virke  uforstående overfor.

Programmering

Fokus på multimediedesigner uddannelsen er frontend programmering, som HTML, CSS, JavaScript, PHP og SQL. Målet er at kunne lave og gennemskue dynamiske webløsninger, CMS og webshops. Undervisningen indebærer f.eks. at programmere egne database baserede CMS fra bunden.

Frontend udvikling har ikke den store prioritet på mere hardcore programmeringsuddannelser.  Og når man kobler frontendprogrammering sammen med en multimediedesigners grafiske evner og kendskab til brugervenlighed, har den gode multimediedesigner kompetencer, som hverken dataloger eller datamatikere har.

Kommunikation

Jeg har været heldig, at have en kommunikationslærer, der har formået at bygge bro mellem kommunikation og designfaget. Det vil sige at vi også har designet en masse i kommunikationfaget, hvor en stor del af fokus har ligget på målgrupper og visuel kommunikation. Og hele berettigelsen af multimediedesigner uddannelsens kommunikationsundervisning ligger i samspillet mellem praktisk kommunikation, målgruppeanalyser, brugervenlighed og design.

Hvis man kigger på kommunikation løsrevet fra den sammenhæng, er der ikke meget respekt for vores kompetencer ude i virkeligheden. Når virksomhederne  leder efter en kommunikationsmedarbejder vil man ofte ansætte jounalister eller universitets uddannede.  Der er mange konkurrerende uddannelser som foregår på et noget højere teoretisk niveau.

Organisation

Min holdning er som sagt at al uddannelse er godt, men i forhold til multimediedesigner uddannelsen burde man skære 75% procent af organisation, og smide det efter erhvervskompetencegivende valgfalg. Det kunne være design, programmering eller multimedier. Det ville alt andet lige give en bedre uddannelse og øge jobmulighederne.

Multimediedesigner job

Jobprofilerne hos multimediedesignere er meget brede.  Som eksempel kan jeg nævne  3 af de første multimediedesignere fra min årgang, der fik fik arbejde.

Thor var den første. Han arbejder med frontend programmering i bla. Html og CSS i et .NET CMS. Han fik kontakt til sin nuværende virksomhed efter hans praktiksted sendte en god anbefaling rundt til deres netværk.

Dina fik job i marketingsafdelingen i et firma der producere dyremad, hvor hun bla. arbejder med design og grafik. Dina fik sit job gennem en ansøgning, og kendte ikke noget til arbejdspladsen i forvejen. Nu arbejder hun som grafisk web- og marketingmedarbejder hos wupti.com

Jeg selv arbejder på Statsbiblioteket med typiske webmaster funktioner med vedligeholdelse og optimering af deres CMS. Derudover arbejder jeg med frontend webudvikling med HTML, CSS, JavaScript, AJAX og jsp. Jeg fik tilbudt et langt barselsvikariat efter en vellykket praktik.

Multimediedesigner løn

Realistiske startløninger for en multimedidedesigner ligger pt på ca 20-22 tusinde i mit lokalområde som er Århus.  Efterfølgende er multimediedesigners løn selvfølgelig afhængig af kompetencer, arbejdsområder og udviklingen på arbejdsmarkedet.

Her midt i 2008 er arbejdsløsheden i bund og efterspørgelsen efter multimediedesignere er større end nogensinde. Det giver selvfølgelig mulighed for højere lønninger for multimediedesignere.

Hos prosa kan man se lønstatistik 2008 for bla. multimediedesignere.

( Kort efter jeg skrev artiklen startede den globale krise. Så det er blevet sværere for multimediedesignere at finde job. Denne situation vil alt andet lige også afspejle sig i de lønninger de nye multimediedesignere kan gå ud og få. Der bliver dog stadig lavet masser af web og multimedie produktioner derude, så de dygtige multimediedesingere skal nok stadig kunne få både arbejde og en fornuftig løn. )

Multimediedesigner videreuddannlese

Der er ved at blive etableret en overbygning til multimediedesignere, hvor man kan tage en professionsbachelor i multimediedesign. Rygterne siger, at man vil kunne vælge mellem at 2 retninger. En der retter sig mod udvikling af spil og en mod webudvikling. Begge dele vil være fokusret på mere avanceret programmering som objektorienteret programmering. Objektorienteret programmering  bliver kun behandlet overfladisk på den nuværende multimediedesigner uddannelsen. Men i skrivende stund er der endnu ingen officielle udmeldinger på området.

Læs det sidste nye om professionsbachelor for multimediedesignere

Derudover har multimediedesignere mulighed for at læse forskellige it-uddannelser på universiteterne, hvor vi kan få merit for noget af vores studier. Længden afhænger af universitet og studie.

Endelig kan man læse videre i udlandet på forskellige multimedie uddannelser, hvor du ofte kan få merit for mere af sin uddannelse end på universiterne herhjemme.

Multimediedesignere i fremtiden

Multimediedesignerne har haft en svær start. Da de første kom ud var jobsituationen dårlig, og mange havde svært ved at finde arbejde. Erhvervslivet kendte ikke til uddannelsen og den blev ofte kritiseret netop fra ehvervslivet selv.

Billedet er heldigvis ved at vende nu. Dels på grund af manglen på arbejdskraft, men især også fordi mange dygtige multimedidesignere sidder rundt omkring i forskellige stillinger og gør et godt stykke arbejde. Det er selvfølgelig med til at udbrede kendskabten og respekten for multimediedesignere.

Multimediedesigner debat

Hvis du er kommet så langt i artiklen har du garanteret en holdning til multimediedesignere, multimediedesigner uddannelsen eller denne artikel. Så hold dig endelig ikke tilbage.  😉

 1. 50 Responses to “Multimediedesigner”

 2. By Kristian Moon on sep 7, 2008

  Som storforbruger af multimediedesignere har jeg selvfølgelig også en holdning til uddannelsen.

  Jeg har i min lille afdeling ansat 5 Multimediedesigner og i firmaet er der yderligere to. Jeg er desuden selv Mediekoordinator, hvilket er en af forløberne for MUD, og herudover har jeg flere gange været censor ved de afsluttende eksamener.

  Jeg ser multimediedesigneruddannelsen som et forberedende kursus.
  Uddannelsen ER for kort til at man kan forvente at komme ud derfra som ekspert. Til gengæld er der slet ingen tvivl om at man som multimediedesigner går en utroligt god base for at komme ud i den virkelige verden, hvor man lærer ved at gøre…

  Hvis man forventer at blive projektleder i multimediebranchen efter de to års studie bliver man helt sikkert snydt. Hvis man forventer at blive Danmarks bedste Flash udvikler kræver det mere end almindeligt engagement og talent, men forventer man at blive godt forberedt til at klare et job i en virksomhed, hvor man kan lære af sine kollegaer, man kan udforske og styrke sine egne evner og hvor man kan træde endnu et skridt nærmere sin drømmebeskæftigelse, så er Multimediedesigneruddannelsen helt fantastisk.

  Uddannelsen fejler ikke noget. Det der stadig mangler er at virksomhederne ved hvad man kan bruge en Multimediedesigner til og at informere nye og kommende studerende om hvad de kan opnå gennem uddannelsen.

  Der er desværre en tendens til at grave alle gulddrengene frem, når man holder informationsmøder. Det er de færreste, der efter endt uddannelse kan gå direkte i job som Art director, Marketing koordinator eller hvad man nu går og drømmer om.

  Når mange falder fra skyldes det ofte at man er startet under falske forudsætninger og ufuldendte forventninger.

 3. By René Frederiksen on sep 7, 2008

  Det har heller ikke hjulpet at der forud for MuD dem var en uddannelse der hed Mediekoordinator.
  Den eksisterede i 3 år og skiftede derefter navn til Multimediedesigner og indholdet blev gjort mere teknisk.
  Alle forsøg på at ‘brande’ denne nye uddannelse gik fløjten og MuD’erne måtte starte forfra.

  Oven i det blev uddannelsen nu også udbudt til langt flere studerende end erhvervslivet havde brug for (for mange vidste ikke hvad de havde brug for).
  Det har taget nogle år at få rådet bod på, men jeg kunne godt tænke mig at se nogle underbyggede tal for, hvor mange MuD’er er i job (relevant til uddannelsen) og hvor mange læser videre.

  Lønnen er til evig debat. Kan se der ikke er sket meget de sidste 8 år. Det var goså niveauet de dygtigste kunne gå ud til i 1999/2000.
  Her er der desværre stadig nogle virksomheder som skriver checks ud efter hvilket udd.niveau man har og ikke kvalifikationer.

 4. By Hans Skov on sep 7, 2008

  Det var sku noget af en smøre Niels 😉

  Jeg er forholdsvis enig med dig i din udlægning af uddannelsen. Organisationsfaget fylder simplethen for meget og kunne med fordel erstattes med mere programmering som nok er det fag på uddannelsen som ville have mest gavn af mere råderum.

  Jeg tror det der går galt for dem der har svært ved at finde job efterfølgende er at de mangler et fokusområde. Multimediedesigner uddannelsen er meget bredt tilrettelagt og der er som du nævner mange muligheder for karriere: Frontendudvikler, programmør, projektleder, on/offline grafiker bare for at nævne et par stykker.

  Hvis man ikke under uddannelsen vælger sig nogle fokusområder kan man let ende med mange men for overfladiske kompetencer.

 5. By Claus Heinrich on sep 7, 2008

  Syntes det var rigtig spændende at læse om. Det er en uddannelse jeg igennem noget tid har overvejet lidt.
  Har tidligere forsøgt mig med en datamatiker uddannelse (den gang den var i sin spæde start og der endnu ikke lå noget offentlig bekendtgørelse for selve uddannelsen – så det var lidt “wild west for udd. institutionerne).
  Generelt er jeg autodidakt indenfor udvikling til web og har opbygget mine egne snørklet metoder til at gøre ting. Kunne sku være rart at se hvordan andre griber tingene an og muligvis optimerer min egen arbejdstid samt lære nye ting.

  Så tak for indlægget, jeg vil gå lidt på jagt efter muligheder 🙂

 6. By Niels on sep 7, 2008

  Tak for kommentarerne.

  @Kristian. Glad for at høre postive røster fra “erhvervslivet”. Jeg er meget enig i din vurdering af hvad uddannelsen egentlig og hvad det kræver for at komme igang. Og det er vel kendetegnende for langt de fleste uddannelser, at du ikke skal regne med at være ekspert, når du kommer ud.

  Men jeg mener også, at det er vigtigt, at vi uddannede MMD’ere tager et ansvar og viser noget faglig stolthed, istedet for bare at hoppe med på vognen, og nedgøre vores egen uddannelse. Istedet skal vi fokusere på de kompetencer vi nu en gang har, fremfor dem vi ikke har. Det vi ikke kan endnu, kan vi altid lære – bare vi får chancen. 🙂

  @René. Lidt skræmmende at startlønnen for multimediedesignere er uændret. Men forhåbentligt betyder jobsituationen, at de erfarne kan hive en noget bedre løn hjem.

  @Hans. Ja undskyld. Ved godt det er alt for langt til et blogindlæg. Men der var bare mange aspekter, jeg følte jeg måtte have med. 😉
  Jeg er også meget enig med dig. Ud over at arbejde hårdt under uddannelsen, er det også vigtigt at vælge sit fokusområde og specialisering med omhu.

 7. By Niels on sep 7, 2008

  @Claus.

  Jeg ved ikke rigtigt. Min umiddelbare tanke, at du måske kan for meget. Når jeg kigger på dine projekter ligger de ihvertfald programmeringsmæssigt langt over, undervisningsniveauet på multimediedesigner uddannelsen. Så det kræver ihvertfald en grundig overvejelser, så du ikke kommer til at kede dig.

  Jeg overvejede selv datamatiker inden jeg gik igang, men valgte multimediedesign pga. det kreative islæt. Og det har jeg været rigtig glad for. Ikke fordi jeg er den fødte designer, men fordi jeg synes frontend programmering er fedt. Måske fordi jeg føler mig tættere på brugerne.

 8. By Claus Heinrich on sep 7, 2008

  @Niels: Yeah det er nok ikke lige programmeringen jeg vil blive udfordret, men mht. metoderne er der vist stadig en del for mig at lære. Kender som sagt kun mig egen måde at gøre det på.
  Og så kombinationen med designdelen (en verden jeg har det svært i, men meget gerne vil forbedre).

  Hvis jeg vil forbedre og “tune” de kompetencer jeg allerede har, virker MMD for mig ikke som et dumt sted at starte.

 9. By Niels on sep 7, 2008

  Ja, hvis du kan holde gentagelserne ud, lyder det som et godt valg i forhold til dine øvrige ønsker. Det virker også som om du har det nøvendige drive til at selv søge udfordringer, hvis undervisningen bliver for kedelig. 😉
  En anden ting, der også passede mig godt var at uddannelsen kun varer 2 år. Det er altså ikke nødvendigvis et minus, når man går igang med at læse noget nyt i en moden alder.

  Hvis du ellers har nogle spørgsmål til uddannelsen så kig forbi multimedieforum.dk. Der er vi en god håndfuld temmelige forskellige multimediedesignere, der elsker at snakke om (og har mange holdninger til 😉 ) multimediedesigner uddannelsen.

 10. By Claus Heinrich on sep 7, 2008

  Ja præcis, vil netop dreje det til min fordel og lappe de emner til mig som er relevant og kan sagtens bruge tiden kreativt på andre ting, hvor det er kendt stof.
  Tak for linket, der vil jeg smutte ind og kigge 🙂

 11. By Martin Nielsen on sep 8, 2008

  Multimediedesigner uddannelsen har allerede ændret sig utroligt meget fra jeg tog den til i dag. Af dem jeg har snakket med, er underviserne generelt blevet bedre, og praktikophold var heller ikke noget vi lige gjorde i.

  Mit største problem med MMD var at der var nogen der kunne snige sig igennem kun ved at være gode fx til at skrive en marketingsrepport, vi var tvunget til altid at arbejde sammen i grupper af 5, og når man kører en uddannelse på den måde, er det utroligt nemt at gemme sig i mængden.

  I min nuværende stilling kunne jeg som sådan sagtens ha siddet bare med min multimediedesigneruddannelse, men er dog rigtig glad for jeg både valgte at tage en BA og overbygge med en kandidat, begge giver mere dybde.

  Min årgang var vist en af de største mmd årgange, og som René siger så var der slet slet ikke brug for så mange med så bredt fokus, og som Kristian skrev, så var der en tendens til at hive guldrengene frem både overfor kommende studerende men også erhvervslivet – vi havde flere eksempler på grupper som blev bedt om at lave ting som de ikke kunne, fordi projektkoordinatoren på uddannelsen havde vist projekter som gik langt udover det 90% af de studerende kunne.

 12. By Niels on sep 8, 2008

  @Martin. Der er altid folk,der sniger sig igennem en uddannelse, ved at lave så lidt som muligt. Vi var igennem så mange gruppeprojekter, at der ikke gik ret lang tid, før de værste af dem var gennemskuet, og derfor altid endte i samme gruppe. 😀

  Endvidere får de dovne og dårlige multimediedesignere studerende bare ikke noget arbejde. Da jeg læste til pædagog, fik også de dovne og dårlige pædagoger arbejde. Så der er trods alt kontant afregning for de dårlige multimediedesignere.

  Praktikopholdet i multimediedesigner uddannelsen har været et stort skridt fremad. Ikke nødvendigvis studiemæssigt, men det har givet os en mulighed for reelt at vise, hvad vi kunne. Og det har givet flere af os jobs.

 13. By Thor on sep 10, 2008

  Rigtig god artikel Niels, jeg synes du kommer rigtig godt omkring det hele og får belyst både de positive og de negative aspekter af uddannelsen.

  Så i øvrigt en lille rettelse: Jeg kan godt programmere i PHP og MySQL, men jeg bruger det ikke på mit arbejde, da vi kører med et .net baseret CMS 😉

 14. By Niels on sep 10, 2008

  Tak. Og undskyld for fejlen. Vidste at din praktik var PHP og MySQL programmering, gik derfor fejlagtigt ud fra at dit nye job, var i samme boldgade.

  Men egentlig et godt eksempel på, hvor bredt kvalificerende multimediedesigner uddannelsen er. I hvertfald for de dygtige multimediedesignere. :tup:

 15. By Christel on okt 18, 2008

  Pr 1. august 2008 er en ny bekendtgørelse trådt i kraft for multimediedesigneruddannelsen.
  Den gælder naturligvis over hele landet og vil kunne findes på undervisningsministeriets hjemmeside – der henviser til:
  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25368
  Bekendtgørelsen er blevet til på baggrund at en lang række undersøgelser, kvalitetsmålinger, erhverslivets respons samt en bunke akademikeres hårde arbejde (;))
  De nye hold der er optaget efter denne bekendtgørelse startede dette semester og er derfor under en studieordning der bl.a. giver dem mere tid til programmering og designfaget (som nu HEDDER Design og visualisering)
  Fagfordelingsnøglen hedder nu 30%interaktion/30%design/23%kommunikation/17%organisation mod tidligere 27/27/27/20

  Der er bl.andet skruet op for programmeringsdelen så den også rummer objektorienteret programmering og under designdelen er der lagt yderligere vægt på userexperience og usability.

  Der bliver faktisk lyttet!
  Det er også i dette “lyttelys” at topup-uddannelserne – arbejdet med professionsbacheloruddannelserne blev igangsat.

 16. By Christel on okt 18, 2008

  ups – forkert link – det var den gamle bekendtgørelse: her er den nye:

  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=117480

 17. By Niels on okt 27, 2008

  Tak for oplysningen Christel. Godt at der bliver lyttet til både lærere og studerende.

  Men hvis jeg skal tage de kritiske briller på, kunne jeg godt have ønsket mig en endnu skrappere omfordelingen af timerne. Når de tværfaglige projekter er talt fra, kan det ikke give mange ekstra undervisningstimer til programmering og design.

  Og man kommer altså ikke under huden på objektorienteret programmering, bare ved at skrive det i bekendtgørelsen for multimediedesigner uddannelsen.

  Så hvis det virkelig skal batte noget kunne man jo forsøge sig med: 40/30/20/10 for programmering/design/kommunikation/organisation. Det vil også være en mere brugervenlig timefordelingen. 😉

  Det lyder til gengæld godt med ekstra vægt på userexperience og usability i multimediedesigner uddannelsen. Om så emnet behandles under kommunikation eller design, har vel ikke den store betydning

 18. By Mads on nov 6, 2008

  Meget spændende læsning – Jeg er selv studerende på Erhvevsakademiet på 3. semester og har fået mange positive men dog flere negative indtryk.

  Jeg er enig i at uddannelsen er for kort – der skal simpelthen læres for meget på alt for kort tid og det bliver en anelse overfladisk. Til gengæld har jeg lært en del på egen hånd (dog ikke nok) efter skoletid da jeg har fået en appetizer på de enkelte fag/programmer på studiet. Synes dog ikke at skolen ruster eleverne godt nok til selv at kunne gå i dybden med fagene.

  Derudover har det været en tendens til at alle gruppeprojekter skal ende med en hjemmeside – hvorfor? Er godt klar over at de fleste ender som webdesignere men der findes andre jobmuligheder efter endt studie.
  Og hvorfor skal alt laves i grupper? Det er netop her at man får lov at gemme sig og ikke får tilstrækkelige individuelle udfordringer.

  På nuværende tidspunkt er det lidt svært at holde motivationen kørende. På mit uddannelsessted hersker der en stemning af kaos hvor ingen vil tage ansvar og hvor man ikke kan få svar på sine spørgsmål (ikke inden for de enkelte fag – men om uddannelsen generelt). Vi kan fx ikke få svar på hvad der egentlig skal ske på 4. semester til trods for flere henvendelser til både undervisere og studievejledere. Og der er andre ting jeg finder utilfredsstillende:

  Vores klasselokale er ikke et lokale men derimod et stort rum der er skærmet af med enkelte rumdelere og man bliver ofte forstyrret af både undervisere og elever der ikke respekterer “stillezonen” på gangen.

  Underviserne virker generelt urutinerede og uengagerede dog med enkelte undtagelser.

  Organisationen virker i det hele taget som om den er ikke eksisterende til tider.

  Hvad er jeres oplevelser på dette område?

  Og er der nogen der kan fortælle mig mere om 4. semester? Er det fx aflønnet praktikophold? (jeg gætter på nej)

 19. By Mads on nov 6, 2008

  “Jeg er selv studerende på Erhvevsakademiet”

  Edit: I København vel at mærke

 20. By Niels on nov 6, 2008

  Hej Mads og velkommen til. 🙂

  Det lyder som om, at du har haft nogle meget uheldige oplevelser med multimediedesigner uddannelsen.

  Den store forskel jeg kan se på din uddannelse og min, er undervisernes engagement. Jeg har været heldig at have både engagerede, entusiatiske og motiverende undervisere. Det har gjort det muligt at bruge undervisningen til inspiration og appetitvækker, og så selv tilegne sig den nødvendige læring derhjemme.

  Jeg kan ikke genkende, at alle projekter skulle ende med et website. Vi lavede mest web, men lavede også 2 projekter, der afsluttede med henholdsvis en flash film og en undervisngs-cd. Og på 3. semester blev vi spanket, hvis vi ikke integrede multimedier på vores websites. Enten i form af video, 3D, lyd el. lign. Det er jo en multimedieuddannelse.

  Men måske kan vi igen takke undervisere med overskud for dette. De ville selv gerne eksperimentere og lege med mange forskellige teknologier, og formåede også at overføre det til os.

  Organisationen på Århus købmandsskole har også været i orden. Lige fra lokaler, kantine, hardware, software, kotakt til praktik steder etc.

  Praktikken på multimediedesigner uddannelsen er ulønnet, hvilket jeg personligt har været meget glad for. Det har åbnet nogle døre der ellers ville have været lukket, og vi er flere der har fået job i kraft af vores praktik. Endvidere har mange af os haft frie hænder til at lege, lære og eksperimentere under praktikken. I en lønnet vil der nødvendigvis blive stillet store krav til produktivitet.

  Hvis du går helt i sort og mangler nogle ligesindede at lege med eller udveksle synspunkter med, så kig forbi multimedieforum.dk. Vi er en flok multimediedesigner, der er ved at banke et inspirations og udviklingsforum op.

 21. By Mads on nov 6, 2008

  Tak

  Ja ironisk nok valgte jeg København efter at have kigget på bl.a. Køge og Lyngby hvor det virkede som om de var en anelse bagefter. København har ellers fået højeste karakterer sammenlignet med de andre skole i tilfredshedsundersøgelser – hmm.
  Min største frustration er nok manglen på information og vi har som sagt ikke fået noget at vide om 4. semester overhovedet hvilket gør at man ikke kan nå at tage en beslutning om man fx vil studere i udlandet eller ej.
  På nuværende tidspunkt vil jeg bare gerne gennemføre uddannelsen og så evt. søge på ind på Mediehøjskolen hvor alt virker mere organiseret og professionelt (var til optagelsesprøve sidste år) – Det virker som om om mange multimediedesignere søger samme vej.

  Men jeg er nok mere også mere til det traditionelle grafiske design vs programmering så jeg tror jeg vil søge ind på grafisk design til sommer.

  Men hvad kender du/i ellers af alternativer? Har kigget lidt på Mediologi men som sagt vil jeg gerne ind på et studie hvor det handler om grafisk design i mere tradiotionel forstand.

  Og ja, jeg var inde på forummet. Det er alle tiders – det har manglet 🙂

 22. By Mads on nov 6, 2008

  Btw: Er praktikken på fuld tid i 3 måneder eller hvordan? Godt nok ikke særlig fedt hvis man kun modtager SU og så ovenikøbet må opgive sit deltidsjob ved siden af

 23. By Niels on nov 6, 2008

  Ang. Multimediedesigner uddannelsen kender jeg kun lidt til 46h i Køge. Og det skyldes udelukkende jeg er stødt på dem mange gange f.eks. i Second Life (da det var hot) og på nettet. Hvor jeg har set skolen profilere sig, men især set studerende lave spændende projekter. Og det giver jo et godt indtryk, at de markerer sig.

  Mht til videreuddannelser har i mange flere muligheder i København end her i Århus. Og hvis jeg ikke havde både høj alder, kone, børn og en anden uddannelse bag mig, ville jeg også have fortsat med at læse. Jeg synes f.eks. informationsvidenskab, digitalt design eller medievidenskab på Århus Universitet ser vildt spændende ud. Synes dog de er for fedtede med at give merit for multimediedesigner uddannelsen.

  Men ellers håber jeg, at den nye proffesionsbachelor for multimediedesignere snart kommer op. Den varer kun et år og vil være god i forhold til de jobs, jeg gerne vil have (er kun i et vikariat nu).

 24. By Niels on nov 6, 2008

  Ang praktikken. På Århus købmandsskole, kunne vi vælge kun at have praktik under specialiseringsforløbet på ca. 2½ måned. Men de fleste blev, der i alle 4 måneder og skrev også hovedopgave i praktikken. Jeg havde ca. 26 timer/uge (9-16 med kort fredag, og en ugentlig fridag til specialiseringsundervisning/hovedopgave skrivning om ugen.

 25. By Nicklas on jan 7, 2009

  hej, jeg skal igang med at tage uddanelsen, som multimedia designer snart… og jeg vil meget gerne li vide sådan nogen ting fra jer, om kring uddanelsen. Jeg skal skrive en OSO opgave i 10klasse.. her nu, og jeg skal lave en hjemmeside som product… kan i hjælpe mig.. kontakt mig på njay@live.dk

  og give mig information omkring uddanelsen, og hvordan jeg får lavet den perfekte hjemmeside..

 26. By Niels on jan 7, 2009

  Hej Niklas

  Det lyder spændende.

  Du kan kigge forbi på multimedieforum.dk. Et forum for multimediedesignere. Der skal du være velkommen til at stille dine spørgsmål. Jeg er sikker på, at du vil kunne få en masse gode svar der.

  Ang. den perfekte hjemmeside, så findes den nok ikke. Og hvis du allerede kunne lave den nu, ville en multimediedesigner uddannelse nok være spild af tid. 😉

  Men hvis du kigger forbi på multimedieforum.dk kan du også få kvalificeret råd og tilbagemelding på din hjemmeside. 🙂

 27. By Gregers on feb 26, 2009

  Hejsa Niels.

  Super bloginlæg du har skrevet.
  Jeg er i gang med MMD i København og jeg må sige at jeg er enormt glad for det. Jeg går samme sted som Mads og kan nikke genkendende til hans udsagn om skolens undervisningsmiljø. Jeg er dog på 2. semester og er blevet tildelt nyere lokaler og lidt mere optimale forhold, så jeg og mine medstuderende er jo meget heldige.

  Angående uddannelsen og vores kompetencer efter graduering er jeg blevet beroliget af alle kommentarene herinde. Jeg var virkelig bange for, at min manglende Flash og Actionscript kunnen, ville sætte mig bagest i jobkøen. Takket være nogle lidt for eksentriske og dårligt forberedte lærere på flash workshoppen.

  Men nu, efter læsning herinde, er jeg sikkert på at jeg med god samvittighed kan sætte flash lidt til side, og være glad for at jeg allerede evner asp, xhtml og css. Temmelig godt, hvis jeg selv skal sige det 😀

  Jeg vil klart gøre brug af multimedieforum.dk! Det lyder spændende.

  Med venlige hilsener – Gregers!

 28. By Niels on feb 26, 2009

  Hej Gregers. 🙂 Tak for roserne.

  Jeg tror også, det er vigtigere at koncentrere dig om det, du allerede er god til, og fokuserer på at blive endu bedre på webudviklingsområdet.

  Siden jeg skrev indlægget har vi jo fået krise og beskæftigelsessituationen for multimediedesignere er langt fra god.

  Jeg har lige været med i en spørgeskema undersøgelse om nyuddannede multimediedesigners jobsituation. Undersøgelsen løber til den 3. marts, og skulle så gerne resultere i en dugfrisk rapport om job og beskæftigelse for multimediedesignere.

  Den sidste undersøgelse er fra 2006 og dermed efterhånden temmelig gammel. Desværre tror jeg ikke situationen er meget bedre lige pt. Dengang var kun 30% i et multimediedesigner-relevant arbejde efter 6 måneder.

  Så udover at være dygtig er det også vitalt, at man som multimediedesigner viser sin evner frem. F.eks. ved at være aktiv på nettet gennem hjemmeside, blogging etc. Også praktikken er guld værd for multimediedesigneren. Den giver virkelig mulighed for at vise man kan, så vælg den med omhu.

  Vi glæder os til at se dig ovre på multimedieforum.dk. The more, the merrier. 🙂

 29. By Rebecca on jul 21, 2009

  Jeg tror det ville hjælpe en del på multimediedesigner uddannelsen, hvis der var nogen individuelle projekter ind imellem, så der kan blive sorteret ud i hvem der egner sig til uddannelsen og hvem der ikke egner sig.
  Hele uddannelsen består jo af gruppearbejde og der kan nemt sidde en hel del ukompetente i mængden, som bare er med nogen grupper der kan få dem igennem forløbet.

  Jeg tror det er derfor der sidder en hel masse ukompetente multimediedesignere derude, som efterfølgende kritiserer de multimediedesigneres uddannelse som GERNE vil gøre en indsats og møde op til undervisningen.

  Har tit hørt ting, som at man ikke lærer noget.
  Har endda hørt flere multimediedesigner studerende sige at de er i tvivl om hvad uddannelsen egentlig handler om.

  Til det kan jeg kun sige, prøv at møde til timerne og engager jer i arbejdet istedet for at lade de andre lave det hele og prøv evt. at researche lidt på nettet inden du begynder på uddannelsen så du ved hvad den handler om.

  For de fleste multimediedesigner studerende virker det også som en KÆMPE overraskelse at man skal programmere.
  Efter 2 minutters søgen fandt jeg så lige et link http://www.kts.dk/uddannelser/kortevideregaaende/multimediedesignerak.asp?side_id=144
  Her står der programmering.

  Meningen er dog med uddannelsen at alle skal kunne begynde, men efter min mening kunne det ikke skade at have lidt grundlæggende it-kompetencer i forvejen og måske kende lidt til programmering, så det ikke er helt svensk når man begynder. Hvis man ikke har det, så en hel masse vilje og gå-på-mod til at lære det og interesse for det.

  Jeg forstår simpelthen ikke hvorfor folk er så meget i tvivl om hvad den uddannelse handler om.
  Tal med en studievejleder.
  Søg på nettet.
  Måske burde uddannelsen holde åbent hus.
  Mindst af alt har jeg dog forståelse for dem der kritiserer uddannelsen hele vejen gennem forløbet og bare bliver ved med at være der.

 30. By Rasmus on mar 2, 2010

  hey

  tager MMD uddannelsen næste år og kan kun sige jeg glæder mig. Jeg følger idag de “store” webdesign blogs på nettet samt læser xhtml og har arbejdet lidt photoshop. Ville egentlig gerne hører om den licens man får til Adobes produkter er godkent til kommercielt brug, altså om det er muligt at freelance lidt 🙂

  Hilsen Rasmus

 31. By Niels on mar 3, 2010

  Hej Rasmus.

  Hvis det er en fuld licens du har til Adobes produkter vil jeg bestemt tro at det er muligt at freelance som multimeidedesigner studerende. Men hvis det er en studie licens du har, er det nok tvivlsomt, om det er lovligt.

 32. By Rasmus on mar 4, 2010

  Jeg har kigget lidt på nettet, men har ikke kunnet finde hvilken licens skolerne udlevere til eleverne. Kan du huske hvilken licens du fik, da du studerede?

  Hvis det er en studielicens kan den da opgraderes for et mindre beløb end retail prisen?

 33. By Niels on mar 4, 2010

  Jeg tvivler på at skolerne udleverer licenser. Det gjorde Århus Købmandsskole ihvertfald ikke da jeg læste til multimediedesigner.

  Licenser er en bekostelig affære, og jeg ved ikke hvilke aftaler de enkelte skole har med f.eks. adobe, men jeg tvivler på at de er særlig gustige for andre end adobe selv. Men jeg er ude i gætterier nu.

  Jeg er dog sikker på at du nok skal finde en løsning på problemet, når du kommer igang. Enten med f.eks. open source software eller andre alternativer ;).

  Men jeg synes du skal smutte forbi ovre på Multimedieforum.dk. Der er vi en masse både multimediedesigner og multimediedesigner studerende som hænger ud. Og vi elsker at snakke om faget. Så kig bare forbi. 🙂

 34. By Mette on apr 14, 2010

  Hejsa, super blogindlæg 🙂 Søgter efter information ud over det man kan læse på uddannelsesguiden, og denne blog kommer meget mere i dybden end de fleste andre steder jeg har kigget 🙂 Da jeg til sommer er færdig med min studenter eksamen, skal jeg til at finde ud af hvad jeg gerne vil. Jeg interesserer mig meget for webprogrammering og grafisk design og vil meget gerne lære mere om dette. Mit problem er bare at jeg ikke rigtig ved om det er noget jeg vil arbejde med som sådan. Jeg vil egentlig helst bare tage uddannelsen fordi jeg gerne vil lære det man bliver undervist i på uddannelsen 🙂 Også vil jeg se om det så er noget for mig og om det er noget jeg arbejde med senere. Dog er jeg i tvivl om det er multimediedesigner eller web-integrator, der ville være det bedste valg for mig? Hvis jeg gerne vil lære at kode hjemmesider i HTML, CSS, PHP, MySQL, samt udvikle layout, behandle billeder og animere i photoshop, hvad ville så være den bedste løsning? 🙂

 35. By Niels on apr 14, 2010

  Hej Mette.

  Kender ikke webintegrator uddannelsen, så lidt svært at svare definitivt på. Men det som du gerne vil beskæftige dig med rammer 100% sammen med det forløb jeg have på min uddannelse som multimediedesigner.

  Dog skal du være opmærksom på at de forskellige uddannelsessteder har forskelligt pensum. F.eks. tror jeg at man nogle steder har byttet php ud med .NET.

  En anden ting der er også lige er værd at overveje i valget mlm webintegrator og multimediedesigneruddannelsen er mulighederne for efter- og videre-uddannelse. F.eks. den nye professionsbachelor i multimedier og webdesign, du kan bygge oven på en mmd-uddannelse. Men tjek også muligheden for at få merit til en senere universitetsuddannelse.

 36. By Tina on jun 18, 2010

  Hej med jer,
  Først tak for et super godt forum omkring multimedieuddannelsen! Har fået rigtig meget ud af at læse jeres indlæg samt debat, hvilket har besvaret et par af mine spørgsmål, som jeg efter mit uddannelsesvalg som multimediedesigner har plaget mine tanker den sidste tid. Men jeg går dog stadig med et par og mangler råd, og har ikke rigtig vist hvor og hvordan jeg kunne få besvaret disse.. Så nu tager jeg chancen med et indlæg herinde og håber i måske kan være mit behjælpelig?

  Jeg er 24 år og er lige hjemvendt fra et år i udlandet. Før jeg rejste afsluttede jeg en salgsuddannelse og havde vedsiden af denne et fjernstudie i Int. handel og markedsføring. Nu går turen så til Århus for at læse til multimediedesigner, hvilket jeg glæder mig utrolig meget til. Dog er mit problem så, at jeg ikke ved om jeg skal sende ansøgningsblanketterne til Århus Nord eller Viby, hvor uddannelsen udbydes? Nogle som har en bedre erfarring med den ene frem for den anden, eller er det ét vidt? Kan nemlig ikke se forskellen på de to udbydelser, selv om jeg har taget kontakt til dem begge.
  Har altid synes det var sjovt at “lege” samt være kreativ med en computer, dog er jeg ikke en ørn som allerede kan programmere eller har kendskab til alle disse programmer som i nævner i jeres indlæg – men lysten til at lære er der helt sikkert:) Men er dette et problem?
  Så er mit spørgsmål også, hvad jeg kan gøre for at være bedst mulig forberedt optil studiestart? Vil på ingen måde, med mine begrænsede computerkendskaber indenfor den grafiske verden, være en belastning for mine kommende medstuderende, da jeg utrolig gerne vil multimedieuddannelsen og derfor også er villig til at slide i det for at lære.
  Håber i måske lægger inde med gode råd og vejledning som i vil dele, enten herinde eller på min mail tina_poulsen86@hotmail.com.
  Ville hjælpe mig utrolig meget og gøre mig dybt taknemmelig:)
  -Tina

 37. By Niels on jun 18, 2010

  Hej Tina og velkommen til. 🙂

  Du skulle prøve at kigge forbi på multimedieforum.dk, hvor vi blandt andet diskuterer de ting du efterspørger i dit indlæg. Jeg har allerede svaret på dine spørgsmål derovre, så jeg sakser lige lidt derfra. 😉

  Ang. Århus Nord vs Viby:

  I princippet er uddannelserne ens, og diverse studievejleder vil holde stædigt fast i denne officielle udmelding. 😉

  Når det er sagt er min personlige holdning at Viby er klart det bedste sted i Århus. Underviserne er bedre og studiemiljøet er mere akademisk. Århus købmandsskole i Viby har også professionsbachelor uddannelserne, hvilket meget godt afspejler det højere akademiske miljø.

  Ang. hvilke kompetencer det er gode at have med til studiestart. Jeg vil anbefale at du kigge en smule på HTML og CSS. Med de rette tutorials vil det ikke tage dig mange timer at kunne skrive simple websider fra bunden. Det vil give et godt fundament for at komme i gang med simpel webkodning. Derudover vil det være godt at sætte sig ind i grafisk program. Feks. ved at lege med lidt basal billedbehandling i Photoshop eller lave illustrationer i Illustrator.

  Men som sagt så smut forbi multimedieforum, hvor du kan finde mange flere bud på hvordan man kommer godt i gang med uddannelsen, hvad man skal bruge af udstyr og kompetencer som multimediedesignerstuderende, og mange andre multimediedesigner relaterede emner.

 38. By Tina on jun 18, 2010

  Tusind tak for dit svar Niels:)Er lige hvad jeg havde brug for, for at komme videre… Jeg kigger lidt rundt på multimedieforumet, skal helt sikker nok gøre godt…
  Men ja, tak for dit hurtige svar..

 39. By Simon on jul 5, 2010

  Hej,

  først, super godt indlæg! Jeg er endnu en ad “tvivlerne”.. Jeg er kommet ind som multimediedesigner, men er kommet i tvivl, om det er den helt rigtige uddannelse for mig. Jeg har været lidt inde på multimedieforum og læse, men syntes ikke jeg kan finde svar nok, så håber du kan.

  Jeg hælder nok mest til logoer, opsætninger af div, hjemmesider og layout af blade/aviser osv. Er det multimediedesigner, grafiskdesigner el. noget helt tredje jeg skal kaste mig ud i ?

  Hilsen Simon

 40. By Niels on jul 6, 2010

  Hej Simon

  Fedt det er brugbart. 🙂

  Jeg kender ikke noget til de andre uddannelser, så tag nedenstående med alle mulige forbehold.

  Multimediedesigneruddannelsen er rettet mod digitale medier. Mange designregler er selvfølgelig universelle, men når du dykker ned i de forskellige teorier er der en række hensyn der er afhængige af om mediet er digitalt eller papir. Multimediedesigneruddannelsen beskæftiger sig ikke med papirmedier, så der kommer du til at mangle noget. Endvidere fylder designfaget forholdsvis lidt, så hvis det er design der er din hovedinteresse, burde du nok undersøge, hvor meget design fylder på andre uddannelser.

  En anden overvejelser du skal have med er muligheden for efterfølgende job. Langt hovedparten af de multimediedesignere jeg kender arbejde med udvikling i en eller anden form. Det designmæssige kommer altså i anden række. Hvis jeg personligt skulle forfølge en designjob ville jeg nok kigge nærmere på uddannelser mere målrettet design.

  Held og lykke med valget. 🙂

 41. By Tina on jul 6, 2010

  Hej Simon og Niels,
  Det var også nogle af de interesseområder som jeg lægger inde med, omkring bearbejdelse af hjemmesider, brands og reklamer. Det kommer man slet ikke ind på i MMD-uddannelsen? Har nemlig søgt ind – hvilken uddannelse tager disse folk som arbejder inden for ovenstående? Tak for din gode respons Niels!
  Mvh Tina

 42. By Dina Rasch on sep 6, 2010

  Ny jobstilling til mig 🙂

  Grafisk web- og marketingmedarbejder hos wupti.com

  🙂

  Dina

 43. By Mathias Spangby on dec 15, 2010

  Tak for hjælpen, har selv gået og overvejet multimedie designer uddannelsen(Efter jeg er færdig som web-integrator)og du får solgt uddannelsen godt ;D

 44. By Amalie on jan 13, 2011

  Hey. Jeg går på fjerde semester på multimediedesigner udd.(KEA)og skal i praktik her om 14 dage. Nu hører vi så meget om at man skal specialisere sig, men jeg synes det er svært at vælge en lejr, når vi jo netop bliver uddannet som generalister og ikke specialister. Er der nogen, der kan give nogle eksempler på hvad de evt selv har specialiseret sig i?
  Tak for en god blog.
  Amalie

 45. By Niels on jan 13, 2011

  Hej Amalie

  Netop fordi uddannelsen er en generalist uddannelse er det vigtigt at man som multimediedesigner specialiserer sig, hvis man skal have arbejde bagefter. hvis det skal give nogen mening skal man specialisere sig inden for det områder, hvor man er stærkest og har sin største interesse. Så må man håbe at disse områder er sammenfaldende. 😉

  Jeg har selv specialiseret mig indenfor frontend udvikling (html, css, javascript, php). Det er mit indtryk, at det er indenfor dette områder de fleste multimediedesignere får job. Andre muligheder for specialisering jeg har hørt om, som også er jobgivende er design og marketing/kommunikation.

  Prøv også at tjekke multimedieforum ud. Der er vi efterhånden en god portion multimediedesignere og mdu-studerende med vidt forskellig baggrund samlet.

 46. By Amalie on jan 13, 2011

  Tak for linket, der er jo underholdning til de næste par år..Altid godt med blogs.

 47. By Simone on nov 29, 2011

  Hej

  Jeg er i gang på 1. semester af uddannelsen som multimediedesigner på KEA Københavns Ehvervsakademi. Nu ved jeg godt du har studeret i Århus, men lærer man ikke om CMS systemer på alle multimediedesigneruddannelser? Jeg har tænkt mig at specialisere mig inden for frontend – blive god til HTML, CSS, php, javascript osv. Men også CMS-systemer.
  HTML har jeg styr på og CSS. Det halter lidt med PHP. Javascript har jeg heller ikke helt styr på. Men jeg har nogle bøger at kigge i. Jeg har allerede leget lidt med HTML og CSS og lavet min egen hjemmeside. Har også brugt php og javascript.
  og til hjemmesiden kunne jeg godt tænke mig at lave mit eget CMS system måske hvis det kan lade sig gøre. Så ville det være fedt hvis også uddannelsen lærte en om det.

  hilsen Simone

 48. By Simone on nov 29, 2011

  Det job jeg godt kunne tænke mig er webmaster. Altså sidde og redigere i et firmas hjemmesider og måske få designmæssige opgaver.

 49. By Niels on nov 30, 2011

  Hej Simone. 🙂

  Ikke alene har jeg studeret i Århus, men det er efterhånden også snart 3 år siden, så mange ting på MMD studiet har ændret sig.

  Det letteste er vel at spørge din programmeringsunderviser.

  For mit vedkommende lærte vi ikke meget om CMS. Vi programmerede godt nok vores egne meget begrænsede hjemmeside editorer, som godt kan betragtes som simple CMS’er.

  Jeg sidder selv i dag i en webmaster lignende stilling, og har lært at arbejde med et komplekst CMS efter min uddannelse og gennem jobbet. Jeg havde selv øvet mig gennem WordPress, som er forholdsvist simpelt, men som principelt har mange lighedstegn med de store CMS’er, så det er en rigtig god indgangsvinkel.

  Men ellers så er hvert minut du bruger på HTML, CSS, JavaScript og PHP givet godt ud. Det giver den basale viden, som gør det muligt at tilpasse og tweake et CMS.

  Held og lykke med både uddannelse og efterfølgende job.

 50. By Anders on jan 7, 2012

  Hej allesammen,

  Jeg går i øjeblikket på KEA og kan se at i snakker meget om kodning (HTML, CSS, Flash, PHP osv). Det er desværre ikke lige der min interesse ligger. Så jeg ville høre om i kender til eller har hørt om MMD’ere der med “speciale” indenfor photoshop, design og video der efterfølgende har fået jobs? Ellers må jeg jo hellere se at komme igang med kodning evt. HTML5.

  På forhånd tak!

 1. 1 Trackback(s)

 2. okt 2, 2008: Multimediedesigner videreuddannelse | Blog om webudvikling

Skriv en kommentar