En online notesbog

Professionsbachelor i webudvikling

februar 13th, 2009. Kategori: Multimediedesigner

Opdateret d. 2-3-2009 med de seneste oplysninger fra uddannelsesguiden.dk

Professionsbachelor i webudvikling, er den nye videreuddannelse for multimediedesignere. Uddannelsen er efter års forberedelse blevet godkendt, og Erhvervsakademier i København, Århus, Odense,  Ålborg, Esbjerg, Vejle og Herning  tilbyder bachelor-uddannelsen.

Jeg vil i denne artikel forsøge at tage temperaturen på den nye uddannelse, og giver mit personlige bud på, hvad den helt konkret skal indeholde for at leve op til forventninger og krav.

Baggrunden for den nye bacheloruddannelse

Multimediedesigner-uddannelsen har været genstand for nogen kritik gennem tiderne. Både fra ehvervsliv og multimediedesignerne selv. Meget af kritikken har gået på, at multimediedesigner-uddannelsen har været for kort, og der ikke har været undervisning nok til at opnå de nødvendige faglige kompetencer, især på det programmeringsmæssige område.  Uddannelsen er blevet beskyldt for at være en generalist-uddannnelse, med for lidt specialisering.

Dette kan den nye professionsbachelor forhåbentligt afhjælpe. 1½ års ekstra undervisning målrettet mod webudvikling og programmering, bør kunne give webudviklere af en meget høj standard.  

Ministeriet om professionsbacheloruddannelsen i webudvikling

Undervisningsministeriet skriver  d. 12-02 om professionsbachelor i webudvikling:

Formål/erhvervssigte:

At uddanne dimittender som umiddelbart efter endt uddannelse kan indgå i design og konstruktion af webapplikationer af alle størrelser.

Uddannelsen sigter mod ansættelse i interne udviklingsafdelinger i virksomheder af alle størrelser eller i større konsulent- eller softwarefirmaer inden for webområdet.

Professionsbacheloruddannelsen i webudvikling er en uddannelse, der sigter på at kvalificere dimittenden til udviklingsarbejde i et samfund, hvor hastig udvikling af både samfundets generelle digitaliseringsbehov og branchens/mediernes metoder er et vilkår.

Uddannelsen sigter altså målrettet mod programmering og udviklingsarbejde. Og mod at opfylde samfundets og ehvervslivets behov for webudviklere, både nu og i fremtiden. 

Formuleringerne lægger op til den specialisering og fordybbelse, som multimediedesigner-uddannelse har manglet.

Uddannelsguiden om den nye proffesionsbachelor

På Uddannelsesguiden er man mere konkret. Professionsbacheloren kommer til at bestå af 6 fagmoduler og 3 valgmoduler.

De seks fagmoduler:

 • Databaser og XML
 • Udviklingsmiljøer og CMS
 • Webkommunikation og netværkssociologi
 • Interfacedesign og digital æstetik
 • *Webprogrammering og netværk, backend-programmering (Multimediedesigner)
 • *Webprogrammering og netværk, frontend-programmering (Datamatiker)

*I følge uddannelsesguiden ser det ud til at uddannelsen vil blive differentieret efter hvilken adgangsgivende eksamen man har.  

De tre valgmoduler

 • Projektledelse
 • Sikkerhed
 • Videnskabsteori

Undervisning. foregår som almindelig undervisning, selvstændig opgaveløsning, projektarbejde og gruppearbejde.

Eksamen. Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt.

Uddannelsen giver  titlen Professionsbachelor i webudvikling eller Business Bachelor of Web Development på engelsk.

Århus Købmandsskole om den nye proffesionsbachelor

Det bliver spændende at se, hvordan Erhvervsakademi Århus vil løfte denne opgave.  Og især at se hvilket indhold, skolen vil putte i den nye uddannelse.

Århus Købmandsskolen havde et par dage inden offentliggørelsen fra undervisningsministeriet denne nyhed på forsiden:

Bacheloruddannelse i webudvikling nyhed
Fra sommeren 2009 forventer vi at tilbyde en ny bacheloruddannelse inden for webudvikling.
Uddannelsen, der tager 1½ år, er en overbygningsuddannelse på datamatiker- og multimediedesigneruddannelsen. Vil du holdes orienteret eller vide mere, så send os en mail på
mani@aabc.dk

Notitsen giver ikke mange informationer, men hvis skolen skal nå at få fat i nogle studerende fra efteråret 2009, må man forventer, at de snart vil offentliggøre nogle flere informationer om den nye uddannelse.

Jeg har selvfølgelig tilmeldt mig nyhedsbrevet, og venter spændt på opdateringer. Og jeg opdaterer denne artikel, efterhånden som flere oplysninger bliver tilgængelige.

En multimediedesigners ønsker til uddannelsen i webudvikling

Som multimediedesigner har jeg nogle klare holdninger og ønsker til den nye uddannelse. Disse holdninger er i vid udstrækning udsprunget af egne erfaringer og diskusioner med andre multimediedesignere.

Min ønskeseddel ser sådan ud:

Overordnede kompetencer

 • Objekt Orienteret Programmering. Objekt orienteret programmering er vigtigt for at hæve niveauet på den programmeringsmæssige forståelse. OOP er vidt udbredt i både serverside-,  JavaScript-  og ActionScript- programmering.
 • Mashups, dataudveksling og dynamiske websites. Brug af andres, og udvikling af egne API’er, som metoder til at vise, udveksle og skabe nye data.
 • Frameworks og moderne udviklingsværktøjer. Introduktion til nogle af de værktøjer, der giver webudvikleren hjælp programmering.

Konkrete kompetencer

 • JavaScript Libraries. Arbejdet med JavaScript Libraries er blevet essentielt i moderne webudvikling. Både i forhold til grafiske løsninger, interaktivitet og underliggende dataflow.
 • XML og XSLT. XML er et tidens mest udbredte dataopbevaring og dataudvekslings-format. XSLT og XPath er nødvendige teknologier/sprog at kunne for at udnytte XML’s muligheder.
 • Flash og ActionScript. Flash og ActionScript3 er stadig efterspurgte kompetencer, og især ActionSctript programmører er i høj kurs. Et valgfrit ActionsScript modul med kompliceret ActionsScript3, dataudveksling og Objekt Orienteret Programmering ville være et godt tilbud.
 • Moderne programmering med frameworks. Alternative websprog som Python og Ruby, og frameworks som Django eller Ruby on Rails. Et valgfrit modul, der kunne være et alternativ til et flashmodul

Derudover skal der også levnes plads og tid til at udforske og eksperimentere med aktuelle trends og strømninger indenfor webudviklingen.

Hvad ønsker og forventer du?

Har jeg overset noget vigtigt eller prioriteret forkert? Hvad mener du der skal til, for at give den bedste uddannelse på webudviklingsområdet? 

Hvilke kompetencer har multimediedesigneren brug for, og  hvilke kompetencer vil samfundet og erhvervslivet efterspørge i fremtiden?

 1. 19 Responses to “Professionsbachelor i webudvikling”

 2. By Michael Østergaard on feb 14, 2009

  Det lyder godt, at man ikke prøver at skyde gråspurve med kanoner, ligesom det for mig virker med uddannelsen, multimediedesigner.

  Ellers kan man også gå i den retning, som jeg selv valgte – nemlig IKM – International Kommunikation og Multimedie, hvor man får de samme egenskaber som en multimediedesigner, men så det ekstra oven i hatten.

  Det er selvfølgelig også ret bredt, men man har bagefter mange flere muligheder.

 3. By Niels on feb 15, 2009

  Jeg har ændret et par detaljer i artiklen efter at have været i kontakt med en kontakt på Århus Købmandsskole/Erhvervsakademi
  Århus.

  Stukturelt er der sket en række ændringer på området for de kortere varende uddannelser. Det betyder, at multimediedesigner uddannelsen og den nye Professionsbachelor i webudvikling,ikke udbydes af Århus Købmandsskole, men en ny selvstændig institution, Erhvervsakademiet Århus.

  Efter godkendelsen har Erhvervsakademiet nu travlt med at lave bekendtgørelser, studieordninger og undervisningsplaner for de nye uddannelser.

  Arbejdet forventes færdiggjort i løbet af foråret.

 4. By Michael Østergaard on feb 15, 2009

  Jeg håber de for godt styr på det, da det ikke rigtigt var tilfældet med min egen uddannelse, IKM.

  Var tredje årgang, der gik igang med uddannelsen, og man følte sig til tider lidt som forsøgskaniner. Tror absolut det er blevet bedre idag, hvor uddannelsen også har ændret sig fra at være halvt dansk/engelsk til engelsk – for så vidt muligt.

 5. By Niels on feb 16, 2009

  De første hold vil vel altid være mere famlende. Det kan selvfølgelig være frustrerende, men muligheden for at præge ens egen uddannelse er så tilsvarende større.

  Så kommer det vel også an på ens egen situation. Hvis man har været ude at arbejde mellem de 2 uddannelser har man nok lidt flere idéer om indhold, form og forventninger til professionsbachelor uddannelse.

  Alt i alt synes jeg det må være spændende at være med til at starte noget nyt op. Men det kræver selvfølgelig, at man kan holde til at der ikke findes “rigtige” svar på noget som helst. 😉

 6. By Michael Østergaard on feb 16, 2009

  Du har nogle rigtig gode pointer, men umiddelbart virkede tingene bare rodet hos os. Der var eksempelvis ikke specielt styr på vores praktikophold på fjerde semester. Det endte faktisk med, at hovedparten tog på uddannelse i udlandet og derved ikke pådrog sig erfarring fra en virksomhed.

  Godt nok havnede jeg så i en virksomhed, hvor jeg endte med at sidde i et hjørne og næsten passe mig selv. Jeg ville jo nok have haft mere ud af et tur i udlandet med det taget i betragtning.

  Men er nu ikke som sådan træt af min uddannelse – den giver nogle grundsten, som man kan bygge videre på. At multimedie-delen så ikke var specielt god på de første semestre er noget andet. Det var faktisk først på 6 og sidste semester, at der var kød på tingene.

 7. By Søren Sprogø on feb 17, 2009

  Fedt med en bachelor overbyggelse til MMD’eren.

  Men skuffende at begge spor (web/spil) er så tekniske, dvs. satser på programmering :-/

 8. By Niels on feb 17, 2009

  Tjaa?

  Hvor ville du gerne have set vægten lagt, Søren?

  For mig at se rammer den nye proffesionsbachelor lige ind i kernen af den væsentligste kritik. Nemlig at multimediedesigner uddannelsen ikke giver kompetencer nok på programmeringsområdet.

 9. By Søren Sprogø on feb 17, 2009

  Tjah, jeg er nok unik.

  Kom ind i uddannelsen med en udviklerbaggrund, og et ønske om at bygge noget mere på alt det tekniske.

  Nu er jeg så blevet totalt tændt på kommunikation, design og markedsføring, men savner et “spor” videre.

 10. By Jesper Jarlskov on feb 17, 2009

  Wow, det lyder ellers temmelig nice.
  Det var noget jeg godt kunne hoppe på hvis jeg havde været uddannelsessøgende og havde mod på at tage mod Århus! 🙂

 11. By Mikkel on feb 28, 2009

  Jamen bliver uddannelsen ikke udbudt over hele landet? Jeg har da hørt noget om den kommer til september i Odense?

 12. By Niels on mar 1, 2009

  I følge undervisningministeriets side om “de nye professions-bachelor-udannelser er Århus Købmandsskole ansøger til de fire uddannelser:

  * Overbygningsuddannelse som professionsbachelor i webudvikling
  * Diplomuddannelse i webudvikling
  * Overbygningsuddannelse som professionsbachelor i softwareudvikling
  * Diplomuddannelse i softwareudvikling

  Det betyder vel i praksis, at de vil blive udbudt af Århus Erhvervsakedemi. Om uddannelserne også bliver udbudt andre steder, kan jeg ikke sige noget om, men jeg har ihvertfald ikke fundet nogen indikationer på det endnu.

 13. By Jacob Leander Christensen on mar 1, 2009

  Den er også kommet ind på ug.dk nu:

  http://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb-profsoftwareudvikling

 14. By Niels on mar 1, 2009

  Tak ska’ du ha’ Jacob. Nu begynder det at ligne noget.

  Jacobs link fører til Professionsbachelor i Softwareudvikling.

  Her er et til Profesionsbachelor i webudvikling

  Det besvarer så også Mikkels spørgsmål. Uddannelsen bliver altså også tilbudt i Odense. 🙂 Og derudover også på Erhvervsakedemierne i Århus, København, Ålborg, Herning, Esbjerg og Vejle

 15. By Jacob Leander Christensen on mar 2, 2009

  Ja ups – det var også den i webudvikling jeg ville ha’ linket til.

  Men ja det ligner da snart noget, jeg er heldigvis først færdig om et år, så håber andre lige kan nå at prøve de 1,5 år og se om det er noget værd 🙂

 16. By Jacob Leander Christensen on mar 5, 2009

  Der var en lille artikel i Urban i dag om de 11 nye uddannelser.

  Der er også en overbygningsuddannelse som profesionsbachelor inden for design og business, som man kan tage hvis man er uddannet Multimediedesigner:

  http://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb-industrieldesigner

 17. By Niels on mar 5, 2009

  Tak for linket, Jacob. 🙂

  Den professionsbachelor uddannelse havde jeg absolut ingen anelse om eksisterede/var på vej.

 18. By Amer on sep 3, 2009

  Jeg har ikke læst en eneste nævne noget omkring webservices, det er noget der er meget efterspurgt ude i erhvervslivet 🙂

 19. By Martin on mar 22, 2010

  Jeg har så valgt at smutte på medialogi uddannelse på Aalborg Universitet, en super uddannelse, se se evt. http://paprocki.dk/?page=7&mobil=0 . Havde informationen om den nye uddannelse kommet lidt før, havde jeg dog nok tænkt mig en extra gang om, inden jeg havde hoppe på medialogi studiet.

  Personligt synes jeg stadig webudvikler udd. er lidt for tynd, og sammenlignet med en sotfwareudviklings uddannelse.. ja, så synes jeg det er synd jeg ikke kan vælge den, bare mere web-orienteret. Sotfwareudvikler udd. virker meget mere kompetencegivende og hardcore, og dermed mere job givende.

  Ift. ønskelisten synes jeg nu C# og måske Java er vigtigere teknologier at nævne, især ift. OOP, så man kan udvikle stærke løsninger og med flere muligheder. Men C# er der allerede fokus på under multimediedesignerne, så mon ikke det kommer med i overbygningen også.
  ActionScript og især JavaScript ville jeg ikke ligge så meget i igen, interaktion er et fokusområde, men stadig ikke det største fokusområde ift. webudvikling og der kommer med tiden flere og flere bedre teknologier end flash. Hvad angår javascript så føler jeg det har en gammeldags tilgang og at førnævnte teknologier kan løse de fleste opgaver som javascript var tiltænkt til.

 20. By Lars on aug 4, 2010

  Jeg er helt enig med Søren.. I dag kan du købe programmør og design timer til 5$ på sider som Guru.com og Elance.. Selvom man kan stille spørgsmålstegn ved kvaliteten: Så er det naivt at tro vi selv laver alting om 30 år.

  Mere markedsføring, salg, kommunikation og outsourcing ville være en fordel for alle..

Skriv en kommentar