Tips til design

Brugervenlighed

Understreg aldrig for at fremhæve tekst på nettet. Brugerne tror det er links.

Brugervenlige tekster

Dynamisk struktur med PHP

En dynamisk struktur med PHP er en struktur med kun en fil. Alt indholdet hentes ved hjælp af en række indholds variabler ind i denne ene fil "index.php".

Download mit fuldt fungerende eksempel, og leg selv videre med det. Eksempel filerne er grundigt kommenterede, så her følger kun den hurtige og overordnede forklaring.

Eksempel indeholder følgende filer.

  • index.php
  • header.php
  • menu.inc
  • 4 indholdsfiler og et lille billede

index.php

Dette er selve index filen, hvor alt indholdet hentes ind. Indholdet hentes enten direkte gennem includes, der peger et bestemt sted hen, som f.eks hoved menuen. Ellers hentes indholdet gennem en variabel, hvis værdi sættes i headeren afhæmngig af, hvilken side man har klikket sig ind på.


header.php

Denne fil er den første, der hnetes ind i index-filen. Her hentes indholdet af adresselinien med $_get[]. Indholdsvariblen sættes afhængigt af hvilken side man er på. I denne fil kan man også sætte evt. undermenuer der skal hentes ind.


menu.inc

Menuen gemmes i en include fil (.inc) Menuen/linksene giver de værdier, der vises i adresselinien og hentes i header delen. Jeg bruger sammme struktur her på siden, så kig i adresse linien efter et eksempel.


indholdsfiler

Indholdet gemmes i include filer (.inc). I disse filer skriver man helt almindelige XHTML.


Du kan fordele indholdet på siden i præcis så mange include filer på index siden, some du ønsker. Jeg har mellem 1 og 5 på mine sider afhængig, indholdet på den pågældende side.

Hvis der er nogle af includes'ene, der ikke skal bruges på en bestemt side skal du bare fjerne indholdet af indholdsvariablen med unset() funktiuonen. ( f.eks. : unset($indhold3);

Fordele ved struktur med 1 fil

I starten kan det være svært at skaffe sig overblik, når man samler det hele i kun en fil.

Men når man har fået fat i den grundliggende struktur, er det i virkeligheden meget simpelt, og medføre en lang række fordele.

Fordele ved denne simple struktur

  • Design og indhold adskilt
  • Let at ændre design. Kun en fil at rette i når xhtml'en skal tilpases
  • Let at tilføje ny funktionalitet. XHTML/JavaScript eller PHP skal kun tilføjes på én side.
  • Simpelt at lave php scripts, der kan styre titler, brødkrumme etc.

Download eksempel filer