Tips til design

Gestaltlovene

Elementer der hører sammen kan fobindes med en farve eller en streg.

Loven om forbundethed

Kommunikation i Second Life

Her er et af de mest basale og samtidige brugbare scripts i Second Life. Det indgår i mange af de andre scripts jeg har kommenteret.

Funktionen kaldes floating tekst og sætter en tekst over det objekt hvori scriptet ligger.

default
{
state_entry()
{
llSetText("Se her er der tekst over objektet",<255,255,255>,1);
} }

llSetText(); funktionen sætter teksten over objektet.
Tallene i vektoren <255,255,255> saetter farven paa de tre farvekanaler, rød, grøn og blå(RGB).
Bemærk at RGB farverne også kan sættes til værdier både mellem mellem 0 og 1, og 0 og 255. Dvs at <255,255,255> er den samme farve som <1,1,1>
Det sidste tal (1) saetter gennemsigtigheden

Udlevering af notecard

Det næste script er også meget brugt i Second Life. Det udleverer et notecard. Altså en kort tekst besked skrevet i Second Lifes simple teksteditor.

Læg mærke til at jeg igen har brugt llSetText, som vi lige kiggede på ovenfor.

default
  {
  state_entry() 
   {
llSetText("Kodesoejle",<255,255,255>,1); //Tekst over objekt + farver.
}
touch_start(integer total_number) {
llGiveInventory(llDetectedKey(0),"kodesoejle");//Navn på notecardet
}
}

Navnet i gåseøjnene skifter du ud med navnet på dit notecard. Så lægger du både scriptet OG notecardet ind i objektet, og når nogen berøre dit objekt udleveres notecardet.

Vær opmærksom på at du IKKE må bruge æ, ø og å under nogen omstændigheder. Ikke engang i kommentarer. Scriptsene kan ikke gemmes og du får fejlmelding, hvis du glemmer det.

Skrift og tekst i Second Life

Second Life er rigtig dårlig til at håndtere tekst. Man kan ikke skrive tekst ind i f.eks skilte, plakater eller andre teksture. I stedet skal man lave teksten i et billedbehandlingsprogram, med alt hvad det indebærer af tung grafik og manglende fleksibilitet.

De få muligheder vi har for at skrive tekst direkte er gennem floating tekst og notecards. Derfor bliver de 2 nævnte scripts meget vigtige kommunikations middeler.

Metoderne har da deres klare begrænsninger. Du kan ikke formatere teksten. Derfor er det ekstremt vigtigt at holde sine tekster korte og klare. Det er simpelthen for svært at læse lange tekster på et notecard. Og hvem gider forøvrigt også det. Second Life er et socialt og eksplorativt medie. Vi gider ikke rende rundt og læse lange tekster.